...

นิทานจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน

นิทานจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตีรณสาร, 2516.

          เรื่องขุนช้างขุนแผนในหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของพระตีรณสารวิศวกรรม นี้ เป็นนิทานจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน พร้อมทั้งอธิบายแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งเมืองและสถานที่บางแห่ง และคำอธิบายเรื่องเมืองและสถานที่ตามที่ปรากฏในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน

(จำนวนผู้เข้าชม 373 ครั้ง)