...

พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปยังประเทศอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส
  • ย้อนกลับ
  • พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปยังประเทศอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส
ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ : 2502
หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางทิพมณเฑียร (เปลี่ยว วงศาโรจน์) 19 พฤษภาคม 2502          
 
               พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปยังประเทศอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมพระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปยังประเทศอเมริกาครั้งแรก เมื่อ จ.ศ. 1218 (พ.ศ. 2399) พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอบรับสาส์นจากประธานาธิบดี จ.ศ. 1222 (พ.ศ. 2403) พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอบรับบรรณาการแลสาส์นจากประธานาธิบดีอเมริกา จ.ศ. 1222 (พ.ศ. 2403) พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแลช้างไปประเทศอเมริกา พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปยังกรุงฝรั่งเศส จ.ศ. 1217 (พ.ศ. 2398) พระราชสาส์นถึงกรุงฝรั่งเศส จ.ศ. 1218 (พ.ศ. 2399) จ.ศ. 1222 (พ.ศ. 2403) จ.ศ. 1225 (พ.ศ. 2406) จ.ศ. 1227 (พ.ศ. 2408) และ จ.ศ. 1229 (พ.ศ. 2410) พระราชสาส์น พระเจ้านโปเลียนที่ 3 พระราชทานมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ. 1218 (พ.ศ. 2399) และพระราชกระแสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง รับฉากเขียนลายน้ำมันของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส จ.ศ. 1228 (พ.ศ. 2409)
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 1306 ครั้ง)