...

กลอนเพลงบอก

 ชาวนครศรีธรรมราช. กลอนเพลงบอก. พระนคร : โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์, 2481.

       เป็นกลอนเพลงบอกที่มีสาระประโยชน์ สอดแทรกเนื้อความในทางศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา

(จำนวนผู้เข้าชม 1377 ครั้ง)