...

ธมฺมสฺสวนานิสํสกถา (สองธรรม) นพ.บ.555/1 ผูก1
  • ย้อนกลับ
  • ธมฺมสฺสวนานิสํสกถา (สองธรรม) นพ.บ.555/1 ผูก1
เลขทะเบียน : นพ.บ.555/1
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 16 
หน้า ; 5 x 58 ซ.ม. : ชาดทึบ-รักทึบ-ลานดิบ-ล่องรัก ; ไม่มีไม้ประกับ
ชื่อชุด
 : มัดที่ 182  (311-323) ผูก 1 (2566)
หัวเรื่อง
 : สองธรรม--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง)