...

ปฐมมูล (ปถมมูล) นพ.บ.539/2 ผูก2
เลขทะเบียน : นพ.บ.539/2
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 42 
หน้า ; 4 x 48 ซ.ม. : ล่องรัก-รักทึบ ; ไม้ประกับธรรมดา
ชื่อชุด
 : มัดที่ 180  (292-302) ผูก 2 (2566)
หัวเรื่อง
 : ปฐมมูล--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง)