...

สุวณฺณต่อมคำ (สุวัณณต่อมคำ) นพ.บ.537/1 ผูก1
  • ย้อนกลับ
  • สุวณฺณต่อมคำ (สุวัณณต่อมคำ) นพ.บ.537/1 ผูก1
เลขทะเบียน : นพ.บ.537/1
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
: 42
หน้า ; 4 x 51 ซ.ม. : ล่องรัก-รักทึบ ; ไม้ประกับธรรมดา
ชื่อชุด
 : มัดที่ 180  (292-302) ผูก 1 (2566)
หัวเรื่อง
 : สุวัณณต่อมคำ--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง)