...

แปดหมื่นสี่พันขันธ์(8หมื่น) นพ.บ.288/5 ผูก5
  • ย้อนกลับ
  • แปดหมื่นสี่พันขันธ์(8หมื่น) นพ.บ.288/5 ผูก5
เลขทะเบียน : นพ.บ.288/5
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
: 32
หน้า ; 4 x 51 ซ.ม. : ทองทึบ-ล่องชาด-ลานดิบ ; ไม่มีไม้ประกับ
ชื่อชุด
 : มัดที่ 121  (258-265) ผูก 5 (2565)
หัวเรื่อง
 : แปดหมื่นสี่พันขันธ์(8หมื่น) --เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 278 ครั้ง)