...

สุจินฺทชาดก(สุจินทชาดก) นพ.บ.282/1
เลขทะเบียน : นพ.บ.282/1
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
: 60
หน้า ; 4 x 52 ซ.ม. : ชาดทึบ-ล่องชาด ; ไม่มีไม้ประกับ
ชื่อชุด
 : มัดที่ 118  (240-247) ผูก 1 (2565)
หัวเรื่อง
 : สุจินฺทชาดก(สุจินทชาดก)--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 269 ครั้ง)