...

ฉลองข้าวสาก นพ.บ.281/1 ผูก1
เลขทะเบียน : นพ.บ.281/1
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 10 
หน้า ; 4.5 x 45 ซ.ม. : ชาดทึบ-ล่องชาด ; ไม่มีไม้ประกับ
ชื่อชุด
 : มัดที่ 118  (240-247) ผูก 1 (2565)
หัวเรื่อง
 : ฉลองข้าวสาก--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 239 ครั้ง)