...

อภิธมฺมตฺกสงฺคห(อภิธัมมัตถสังคหะ) นพ.บ.266/1 ผูก1
  • ย้อนกลับ
  • อภิธมฺมตฺกสงฺคห(อภิธัมมัตถสังคหะ) นพ.บ.266/1 ผูก1
เลขทะเบียน : นพ.บ.266/1
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
: 46 
หน้า ; 5 x 58.5 ซ.ม. : ทองทึบ-ลานดิบ ; ไม่มีไม้ประกับ
ชื่อชุด
 : มัดที่ 116 ลาน2  (226-231) ผูก 1 (2565)
หัวเรื่อง
 : อภิธมฺมตฺกสงฺคห(อภิธัมมัตถสังคหะ)--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 204 ครั้ง)