...

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม(บุคคลบัญญัติ)นพ.บ.187/4 ผูก4
  • ย้อนกลับ
  • สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม(บุคคลบัญญัติ)นพ.บ.187/4 ผูก4
เลขทะเบียน : นพ.บ.187/4
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 
48 หน้า ; 5 x 54.5 ซ.ม. : ทองทึบ-ล่องชาด-ล่องรัก ; ไม่มีไม้ประกับ
ชื่อชุด
 : มัดที่ 107 (123-132) ผูก 4 (2565)
หัวเรื่อง
 : สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม(บุคคลบัญญัติ)--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 308 ครั้ง)