...

พระอภัยมณี (ตอนที่ ๓๑-๓๕) ของสุนทรภู่
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางมนัศมานิต (ชรินทร์ ทินกร ณ อยุธยา) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๙

(จำนวนผู้เข้าชม 405 ครั้ง)