...

พงศาวดาร เมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง เมืองลำพูนไชย และตำนานพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุหริภุญไชย
  • ย้อนกลับ
  • พงศาวดาร เมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง เมืองลำพูนไชย และตำนานพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุหริภุญไชย
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางจันทร์คำ วุฒิกุล ณ ฌาปนสถานพระบาท จังหวัดลำปาง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๒

(จำนวนผู้เข้าชม 340 ครั้ง)