...

เมืองราชบุรี
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการประชุมเพลิง คุณหญิงประพันธ์ดำรัสลักษณ์ (ชื่น ศุขะวณิช) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๐๙

(จำนวนผู้เข้าชม 328 ครั้ง)