...

มูลนิพพาน (มุลลนิพพาน) นพ.บ.86/1 ผูก 1
เลขทะเบียน : นพ.บ.86/1
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 
54 หน้า ; 4.5 x 59 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา  
ชื่อชุด
 : มัดที่ 50 (78-93) ผูก 1 (2564)
หัวเรื่อง
 : มูลนิพพาน (มุลลนิพพาน) --เอกสารโบราณ
             คัมภีร์ใบลาน
             พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 313 ครั้ง)