...

ท้าวก่ำกาดำ
ปริวรรต/เรียบเรียง :  นายณัฐพงค์ มั่นคง
ห้องจัดเก็บ 
กรมศิลปากร 
ประเภทสื่อ : สิ่งพิมพ์ - หนังสือ
ISBN/ISSN : 978-616-283-526-1
ผู้จัดทำ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม
หมวดหมู่ พุทธศาสนา
ปีที่จัดทำ : 2563
ลักษณะวัสดุ 118 หน้า  : ภาพประกอบ ; 25.5 ซม. 
ชื่อชุด ฉบับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม
หัวเรื่อง ท้าวก่ำกาดำ--วรรณกรรมชาดกนอกนิบาต การเสวยชาติของพระโพธิสัตว์เป็น ท้าวก่ำกาดำ
            ท้าวก่ำกาดำ--คัมภีร์ใบลาน
            
วรรณกรรมพุทธศาสนา

บทคัดย่อ : ท้าวก่ำกาดำ ฉบับนี้เป็นการแปลปริวรรตจากเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน ฉบับลานดิบทะเบียนเลขที่ นพ.บ.1653/1 ของหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม จำนวน 1 ผูก 129 ลาน อักษณไทน้อย ภาษาไทยอีสาน สำนวนร้อยกรอง ไม่ระบุนามผู้สร้าง และศักราชที่สร้างแน่ชัด เป็นวรรณกรรมประเภทนิทาน มีลักษณะเป็นชาดกนอกนิบาต คือเป็นวรรณกรรมที่แต่งแลียนแบบวรรณกรรมนิบาตชาดก

(จำนวนผู้เข้าชม 2932 ครั้ง)