...

สลอง
ปริวรรต/เรียบเรียง :  ผศ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี และ นายวัชระ จันทะลุน
ห้องจัดเก็บ 
กรมศิลปากร
ประเภทสื่อ : สิ่งพิมพ์ - หนังสือ
ISBN/ISSN : 978-616-283-525-4
ผู้จัดทำ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม
หมวดหมู่ พุทธศาสนา
ปีที่จัดทำ : 2563
ลักษณะวัสดุ  47 หน้า  : ภาพประกอบ ; 21 ซม. 
ชื่อชุด ฉบับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม
หัวเรื่อง สลอง--ว่าด้วยอานิสงส์การสร้างปูชนียวัตถุ และการให้ทานในงานประเพณีต่าง ๆ 
            สลอง--คัมภีร์ใบลาน
            
วรรณกรรมพุทธศาสนา

บทคัดย่อ : สลอง ว่าด้วยอานิสงส์การสร้างปูชนียวัตถุ และการให้ทานในงานประเพณีต่าง ๆ  ฉบับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม เป็นการแปลปริวรรตจากเอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ สลองธาตุ สลองพระ สลองหอเผิ่ง สลองข้าวประดับดิน และสลองข้าวแจก เป็นคัมภีร์ใบลานฉบับลานดิบ จารด้วยอักษรธรรมอีสาน แบบสำนวนร้อยแก้ว ภาษาไทย(อีสาน) สลอง หรือ ฉลอง เป็นหนังสือแสดงให้เห็นถึงที่มาของการทำบุญต่าง ๆ ของบุคคล เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลและกล่าวถึงอานิสงส์อันเป็นก่อให้เกิดธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติสืบทอดมาจวบปัจจุบัน

(จำนวนผู้เข้าชม 1043 ครั้ง)