...

สังฮอมธาตุ
ปริวรรต/เรียบเรียง :  นางสาวเอกสุดา ไชยวงศ์คต และ นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร
ห้องจัดเก็บ 
กรมศิลปากร
ประเภทสื่อ : สิ่งพิมพ์ - หนังสือ
ISBN/ISSN : 978-616-283-524-7
ผู้จัดทำ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม
หมวดหมู่ พุทธศาสนา
ปีที่จัดทำ : 2563
ลักษณะวัสดุ  140 หน้า  : ภาพประกอบ ; 25.5 ซม. 
ชื่อชุด ฉบับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม
หัวเรื่อง สังฮอมธาตุ--ว่าด้วยความเป็นไปของพระพุทธศาสนาในอนาคตกาลเบื้องหน้า
            สังฮอมธาตุ--คัมภีร์ใบลาน
            
วรรณกรรมพุทธศาสนา

บทคัดย่อ : สังฮอมธาตุ ฉบับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม นี้แปลปริวรรตจากเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานฉบับลานดิบทะเบียนเลขที่ นพ.บ.1039/1-5 ของหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม จำนวน 1 ผูก 88 หน้าลาน จารด้วยอักษรธรรมอีสาน สำนวนร้อยแก้ว คัดลอกโดยพระภิกษุจันทร์ เมื่อพุทธศักราช 2465 สังฮอมธาตุ จัดอยู่ในประเภทวรรณกรรมตำนานเนื้อหากล่าวถึงเหตุแห่งความเสื่อมสูญไปของพระพุทธศาสนา ความเสื่อมสูญของแนวทางการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนและการอันตรธานไปของพระบรมสารีรักธาตุ ในเวลาที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ 5,000 ปี เนื้อหามีลักษณะเดียวกันกับที่พบในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน เพื่อให้ได้อานิสงส์จากการทำบุญ แต่ไม่สามารถระบุผู้แต่งที่แน่ชัดได้

(จำนวนผู้เข้าชม 1416 ครั้ง)