...

วิทยาลัยการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี (09.30น.)
วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
คณะจากวิทยาลัยการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๐๙ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณท์ ว่าที่ ร.ต.รุ่งเรือง ชื่นชมเป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง)