...

เทศบาลตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (10.30น.)
วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
คณะดูงานจากเทศบาลตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๐๔ คน
เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมี นางสาวณัฏฐกานต์ มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน และว่าที่ ร.ต.รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง)