...

นิทรรศการภาพถ่ายและศิลปะในหัวข้อ "พุทธศาสนาในรัสเซีย" จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
นิทรรศการภาพถ่ายและศิลปะในหัวข้อ "พุทธศาสนาในรัสเซีย" จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.นางสาวจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายและศิลปะในหัวข้อ "พุทธศาสนาในรัสเซีย" โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ ผู้อำนายการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ Ms.Tatiana Boronoeva ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สาธารณรัฐบูริยาเทีย กล่าวเปิดนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
 
การจัดนิทรรศการภาพถ่ายและศิลปะในหัวข้อ "พุทธศาสนาในรัสเซีย" ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาแห่งรัสเซีย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสาธารณรัฐบูริยาเทีย พุทธสังฆะดั้งเดิมของรัสเซีย (Buddhist Traditional Sangha of Russia) และศูนย์คอมพรีเฮนซีพ โปรแกรม "เฮอริเทจ"(Comprehensive Program Center “Heritage”) นิทรรศการ "พุทธศาสนาในรัสเซีย" เป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๑๕ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการนำผลงานทางศิลปะที่มีคุณค่าทางด้านศาสนาและประวัติศาสตร์ซึ่งหาชมได้ยากยิ่งมาจัดแสดงในประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในทั้งสองประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาในรัสเซียและเข้าใจถึงวิถีปฏิบัติและประวัติศาสตร์การเผยแผ่พุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชียกลาง จากผลงานพุทธศิลป์ในศตวรรษที่ ๑๙ ที่นำมาจัดแสดง รวมทั้งของสะสมของนิโคลัสที่สอง จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งรัสเซีย กระทรวงวัฒนธรรมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและผู้สนใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รัสเซียได้เข้าชมภาพถ่ายและงานพุทธศิลป์ที่หาดูได้ยากในสมัยศตวรรษที่ ๒๑ จากพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาแห่งรัสเซีย และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสาธารณรัฐบูริยาเทีย รวมทั้งผลงานของศิลปินร่วมสมัยที่ใช้ในการประดับตกแต่งวัดและศาสนสถานทางพุทธศาสนาในรัสเซีย
 
นิทรรศการภาพถ่ายและศิลปะ "พุทธศาสนาในรัสเซีย" เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปเข้าชม ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เปิดวันพุธ-อาทิตย์ เว้นวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

(จำนวนผู้เข้าชม 384 ครั้ง)