...

นิทรรศการภาพเขียนชื่อดัง จิตรกรไทย-จีน

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งวาระโอกาสพิเศษในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ ๔๐ ปี เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรมและกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพของประชาชนของทั้งสองประเทศ ทางสมาคมศิลปวัฒนธณรมไทย-จีน และสมาคมไทย-จีน ได้ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดนิทรรศการ "เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบรอบ ๔๐ ปี นิทรรศการภาพเขียนชื่อดัง จิตรกรไทย-จีน"

 

 

วันจัดงาน : วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

(จำนวนผู้เข้าชม 388 ครั้ง)