...

นิทรรศการศิลปะไทยของสุวัฒน์ชัย ทับทิม: Expression of Thai Art by Suwatchai Tubtim
นิทรรศการศิลปะไทยของสุวัฒน์ชัย ทับทิม: Expression of Thai Art by Suwatchai Tubtim
จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการ 5- 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
ระหว่างวันที่ 7- 30 สิงหาคม 2558 
ทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น. 
และกำหนดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการขึ้น ในอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558
เวลา 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลปแห่งชาติ) ถนนเจ้าฟ้า

(จำนวนผู้เข้าชม 542 ครั้ง)