...

ศิลปกรรม 5 ศิลปิน : Behind 5 Artists

การแสดงผลงานศิลปกรรม 5 ศิลปิน 
ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ไพโรจน์ วังบอน อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ ผศ.ธนฤษณ์ ทิพย์วารี ผศ.สมพร แต้มประสิทธิ์ คุณสุริยา นามวงษ์
นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นจากความตั้งใจของเหล่าศิลปินทั้ง 5 ท่าน ที่มุ่งหวังจะนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมศิลปะไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยศิลปินทั้ง 5 ท่านต่างก็มีประสบการณ์การสร้างสรรค์ และแสดงผลงานมาแล้วมากมาย ทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
การแสดงผลงานศิลปกรรมครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ศิลปินทั้ง 5 ท่าน ได้แสดงศักยภาพ และความเป็นตัวตนผ่านผลงานศิลปะ งานสร้างสรรค์ของศิลปินแต่ละคนในครั้งนี้มีลักษณะเฉพาะตัวทั้งรูปแบบ เทคนิค เนื้อหา และเรื่องราว มีการนำเสนอที่ผูกโยงอยู่กับสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างร่วมสมัย

นิทรรศการครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก คุณบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 18.30 น.

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 11 - 26 ธันวาคม 2558 
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์
(หยุดจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ณ ห้องนิทรรศการ 1 - 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลป์แห่งชาติ) ถนนเจ้าฟ้า

(จำนวนผู้เข้าชม 1236 ครั้ง)