...

วิถีแห่งความฝัน

       
        ชื่อผลงาน: วิถีแห่งความฝัน

        ศิลปิน: มีเซียม ยิบอินซอย (พ.ศ. 2449 - 2531)

        เทคนิค: จิตรกรรมสีน้ำมันบนกระดาษอัด

        ขนาด: กว้าง 69 ซม. สูง 92 ซม.

        ปี: พ.ศ. 2492

        รายละเอียดเพิ่มเติม: มีเซียม ยิบอินซอย ศิลปินหญิงรุ่นแรกๆ ของเมืองไทย ถึงแม้เธอจะไม่ได้ร่ำเรียนศิลปะจากสถาบันการศึกษาใดๆ แต่ทว่าในฐานะแม่บ้านจากครอบครัวนักธุรกิจ ทำให้มีเซียมมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงได้มีโอกาสชื่นชมผลงานของศิลปินชั้นแนวหน้าที่จัดแสดงอยู่ในหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะมีชื่อตามเมืองสำคัญต่างๆ ที่เธอเดินทางไป มีเซียมมีความประทับใจในงานจิตรกรรมแบบอิมเพรสชั่นนิสต์เป็นพิเศษ ภายหลังจากกลับจากต่างประเทศ ถึงแม้วัยจะล่วงเลยเข้าสู่วัยกลางคน เธอตัดสินใจเริ่มเรียนเขียนภาพกับจิตรกรชาวญี่ปุ่นที่พำนักในไทย ณ ขณะนั้น นาม มูเน่ต์ ซาโตมิ (Mounet Satomi) และด้วยความสนใจในงานภาพทิวทัศน์แบบอิมเพรสชั่นนิสต์ ที่มีเซียมมีอยู่เป็นทุนเดิมกอปรกับพรสวรรค์และความตั้งใจอันแน่วแน่ ทักษะในการเขียนภาพของมีเซียมจึงพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ภายหลังจากเรียนเขียนภาพกับซาโตมิได้ไม่ถึงปี มีเซียมได้ส่งภาพทิวทัศน์ต้นก้ามปูสองของทางซอยชิดลม ซึ่งเธอให้ชื่อภาพว่า “วิถีแห่งความฝัน” เข้าประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งแรก พุทธศักราช 2492 และสามารถคว้ารางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งดังกล่าว นอกจากนี้ เธอยังพิสูจน์ให้เห็นถึงทักษะชั้นเยี่ยมในทางจิตรกรรม ด้วยการคว้ารางวัลรางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่สองและครั้งที่สาม ติดต่อกันถึงสามครั้ง ทำให้มีเซียมเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “ศิลปินชั้นเยี่ยม” จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

 

 

 

        Title: Dreamer Avenue

        Artist: Misiem Yipint Soi (1906 - 1988)

        Technique: oil on paper

        Size: 69 × 92 cm.

        Year: 1949

        Detail: Misiem Yipint Soi, considered among early generation of woman artists in Thailand around late 1950s, although she did not graduate from any art institutes. Her family background as a business family offers her an opportunity to travelling abroad on business purpose occasionally, she visited art museums and art galleries as she traveled from town to town which resulted as her impression on western art especially impressionist painting. When she came back to Bangkok, she decided to have a private painting lesson with Japanese painter Mounet Satomi. Misiem’s skill on painting developed rapidly due to her interest on impressionist landscape. Less than a year from her lesson with Satomi, she was encouraged to send this landscape painting entitled “Dreamer Avenue” to compete on the 1st National Exhibition of Art in 1949 and won honorary gold medal award on painting. And surprisingly she also won the same award from the same competition in 1950 and 1951. Due to her thrice award winning in a row, she is the first Thai artist who adopted as “Artist of Distinction” on the 3rd National Exhibition of Art.

 

อ้างอิง / Reference: Apinan Poshyananda, Modern Art in Thailand: Nineteenth and Twenty Centuries (Doctoral Dissertation, Cornell University) (New York: Oxford University Press, 1992) p. 72

(จำนวนผู้เข้าชม 266 ครั้ง)