...

เสียงขลุ่ยทิพย์

        ชื่อผลงาน: เสียงขลุ่ยทิพย์

        ศิลปิน: เขียน ยิ้มศิริ (พ.ศ. 2465 - 2514)

        เทคนิค: ประติมากรรมสำริด 

        ขนาด: สูง 58.5 ซม.

        ปีที่สร้างสรรค์: พ.ศ. 2492

        รางวัล/เกียรติยศ: เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2492

         รายละเอียดเพิ่มเติม: เขียน ยิ้มศิริ ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาประติมากรรม หนึ่งในศิลปินคนสำคัญในยุคบุกเบิกสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่ ในประเทศไทย และหนึ่งในลูกศิษย์รุ่นแรก ๆ ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผลงาน “เสียงขลุ่ยทิพย์” เป็นประติมากรรมชิ้นที่โดดเด่นที่สุดชิ้นหนึ่ง ในชีวิตการทำงานของศิลปิน งานของเขียน ยิ้มศิริ เป็นการผสมผสานระหว่างแรงบันดาลใจในความพริ้วไหวของรูปทรงและโครงร่างลายเส้นรอบนอกของงานศิลปะไทยประเพณี กับการแสดงออกแบบลดทอนรูปทรงในแนวทางงานศิลปะสมัยใหม่

 

 

        Title: Musical Rythm

        Artist: Khien Yimsiri (1922 - 1971)

        Technique: bronze casting

        Size: 58.5 cm. (H.)

        Year: 1949

        Award: Honorary gold medal award on sculpture, from the 1st National Exhibition of Art in 1949.

        Detail: Khien Yimsiri, artist of distinction on sculpture and a pioneer sculptor of modern Thai art whom is considered as early pupil of Silpa Bhirasri. His well-known sculpture entitled “Musical Rythm” is regarded as one his best, Khien's sculptures likely take an inspiration especially on fluidity of forms and contour from traditional Thai art but at the same time being contorted as modern expression.

(จำนวนผู้เข้าชม 222 ครั้ง)