...

มาลีแรกแย้ม

        ผลงาน: มาลีแรกแย้ม

        ศิลปิน: แสวง สงฆ์มั่งมี

        เทคนิค: ประติมากรรมสำริด (ถอดพิมพ์จากต้นแบบปลาสเตอร์)

        ขนาด: กว้าง 40 ซม. สูง 154 ซม.

        อายุสมัย: ประติมากรรมต้นแบบปลาสเตอร์ พ.ศ. 2492

        *รางวัล: เกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2492

        รายละเอียดเพิ่มเติม: แสวง สงฆ์มั่งมี ลูกศิษย์รุ่นแรก ๆ ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรฝีมือฉกาจ ผู้บุกเบิกสร้างสรรค์งานประติมากรรมแนวสัจจนิยม (Realism) ในยุคบุกเบิกงานศิลปะสมัยใหม่ไทย ผลงานแรกแย้มนำเสนอผ่านประติมากรรมเปลือยรูปเด็กสาวในวัยเจริญพันธุ์ อุปมาดั่งบุปผชาติที่กำลังแรกแย้มซึ่งประติมากรรมเด็กหญิงถืออยู่ในมือ กลุ่มผลงานประติมากรรมเปลือยของแสวงสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ในสังคมไทยเป็นอย่างมากในช่วงเวลาผลงานถูกสร้าง เนื่องด้วยผู้คนในสมัยนั้น ยังขาดประสบการณ์และความคุ้นชินกับแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่

 

        Title: Malee Rak Yaem (sprouted flower)

        Artist: Sawang Songmangmee

        Technique: bronze casting (casted from prototype plaster model) 

        Size: 40 × 154 cm.

        Year: a prototype plaster sculpted in 1949

        *Award: Honorary silver medal award on sculpture, 1st National Exhibition of Art in 1949

        Details: Sawang Songmangmee, a talented sculptor who is considered as among early pupils of Corrado Feroci (Silpa Bhirasri). He is also regarded as a pioneer sculptor on realist trend around 1940s. Malee Rak Yaem (sproted flower) represents a nude girl in which her body suggested a stage of transformation from a girl to adolescent. A flower (lotus bud) that a girl holds onto her right hand, is symbolized as a metaphor of sprouted flower. A group of nude sculptures by an artist, drew a lot of public attention and criticisms by the time they were created because Thai people in those days was still not familiar on artistic expressions of modern art.

(จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง)