...

าพประกอบบทละคร เรื่อง “ศกุนตลา” ตอน ท้าวทุษยันต์เห็นนางศกุนตลาครั้งแรก

        ชื่อผลงาน: ภาพประกอบบทละคร เรื่อง “ศกุนตลา” ตอน ท้าวทุษยันต์เห็นนางศกุนตลาครั้งแรก

        ศิลปิน: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

        เทคนิค: จิตรกรรมสีน้ำบนกระดาษ

        ขนาด: กว้าง 50.5 ซม. สูง 39 ซม.

        อายุสมัย: รัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 6) พุทธศักราช 2463

        รายละเอียดเพิ่มเติม: ผลงานจิตรกรรมชิ้นหนึ่งในชุดภาพประกอบบทละคร เรื่อง “ศกุนตลา” ฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) สันนิษฐานว่าทรงวาดขึ้นประกอบพระนิพนธ์บทละคร เรื่อง “ศกุนตลา” ซึ่งทรงดัดแปลงมาจากภารตะวรรณกรรมสันสกฤในชื่อเดียวกัน โดยอาจจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อทรงใช้กำกับและลำดับฉาก ประกอบบทละครในพระพระนิพนธ์เรื่องดังกล่าวด้วย

 

 

        Title: illustration from a series of paintings for His Majesty’s stage play entitled “Shakuntala”,         scene: King Dusyanta first caught his eyes on Shakuntala

        Artist: HM King Vajiravudh (Rama VI)

        Technique: watercolor on paper

Size: 50.5 × 39 cm.

        Period: Rattanakosin era, 1920 in the reign of HM King Vajiravudh (Rama VI)

        Detail: The series of paintings entitled “Shakuntala” which was painted by HM King Rama VI, is an illustration for His Majesty’s stage play which adapted from a well-known Sanskrit literature of the same title. His Majesty might paint this series of paintings on a specific purpose of using them as a storyboard, to direct the scenes for His Majesty’s stage play.

(จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง)