...

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (พ.ศ. 2470 - 2559)

       ชื่อผลงาน: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (พ.ศ. 2470 - 2559)

       ศิลปิน: ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (พศ. 2435 - 2505)

       เทคนิค: ประติมากรรมสำริด 

       ขนาด: สูง 62 ซม.

       อายุสมัย: ถอดพิมพ์จากประติมากรรมต้นแบบปลาสเตอร์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ ซึ่งศาสตราจารย์ศิลป์ ปั้นค้างไว้ เมื่อ พ.ศ. 2505

       รายละเอียดเพิ่มเติม: ต้นแบบพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ชิ้นนี้ เป็นผลงานประติมากรรมชิ้นสุดท้ายในชีวิตการทำงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จากภาพผลงาน จะเห็นได้ว่ารายละเอียดบางส่วน ประติมากรปั้นขึ้นโครงและแต่งรายละเอียดผลงานไว้จนเกือบจะแล้วเสร็จ เหลือเพียงบางส่วนที่ยังแต่งไม่เสร็จ อาทิ เครื่องราชอิสริยายศ ในระหว่างดำเนินงานปั้นต้นแบบ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ล้มป่วยลงกะทันหัน และเสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2505 

 

       Title: His Majesty King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) (1927 - 2016)

       Artist: Professor C. Feroci (Silpa Bhirasri, 1892 - 1962)

      Technique: bronze sculpture

      Size: 62 cm. (H.)

      Year: casted from a prototype plaster in Silpa Bhirasri Memorial National Museum which was sculpted as unfinished in 1962

      Detail: A sculptural portrait of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) is considered as the last work in artist life, Professor Silpa Bhirasri sculpted this piece of sculpture in nearly complete condition, except some detail on clothing ornaments such as insignias, medals etc.., unfortunately the sculpture was left unfinished as professor Silpa Bhirasri suddenly suffered from illness and finally passed away on May 14, 1962.

 

(จำนวนผู้เข้าชม 264 ครั้ง)