...

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ฉกษัตริย์ (วาดไม่เสร็จ)     ชื่อผลงาน: เวสสันดรชาดก กัณฑ์ฉกษัตริย์ (วาดไม่เสร็จ)

     ศิลปิน: ขรัว อินโข่ง

     เทคนิค: จิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้

     ขนาด: กว้าง 75 ซม. สูง 55 ซม.

     อายุสมัย: รัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4 ปลายพุทธศตวรรษที่ 24)

     รายละเอียดเพิ่มเติม: จิตรกรรมภาพเล่าเรื่องเวสสันดรชาดก ฝีมือการวาด โดย ขรัว อินโข่ง จิตรกรและพระภิกษุในราชสำนักคนสำคัญ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ขรัวอินโข่ง เป็นจิตรกรไทยคนแรกที่ริเริ่มนำเอาเทคนิคการแสดงความลึกด้วยเส้นนำสายตา (linear perspective) ในงานจิตรกรรมแบบตะวันตก มาประยุกต์ใช้ในการสร้างความลึกลวงตาในงานจิตรกรรมไทยประเพณี

 

     Title: Vessantara Jataka, scene: reunion of the kings (unfinished work)

     Artist: Khrua In-Khong

     Technique: tempera on wooden panel

     Size: 75 × 55 cm.

     Period: Rattanakosin era, mid-19th Century, some years in the reign of King Mongkut (Rama IV)

     Detail: This Vessantara Jataka panel was painted by Siamese royal painter and Buddhist monk named Khrua In-Khong, a foremost painter in the reign of King Mongkut (Rama IV). Reverend In-Khong is considered as the first Thai artist who adapted western art technique of linear perspective, to create optical illusion of depth and space in traditional Thai panting.

(จำนวนผู้เข้าชม 290 ครั้ง)