...

พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

 

     ชื่อผลงาน: พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

     ศิลปิน: นายอี ปีแยร์ เฟอร์รี่

     เทคนิค: จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ

     ขนาด: กว้าง 80 ซม. สูง 110 ซม.

     อายุสมัย: รัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 4 พุทธศักราช 2399

     รายละเอียดเพิ่มเติม: พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ซึ่งวาดโดย ศิลปินชาวตะวันตกชิ้นนี้ อาจถือได้ว่าเป็นผลงานจิตรกรรมภาพเหมือนบุคคลชิ้นแรก ๆ ที่พบในประเทศ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สะท้อนความนิยมในงานศิลปะตะวันตก โดยเฉพาะงานภาพเหมือนบุคคลในราชสำนักสยามในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดรับศิลปะวิทยาการจากวันตก ในรัชกาลของพระองค์ ภายหลังจากการทำสนธิสัญญาทางการค้ากับชาติตะวันตก

 

     Title: a portrait of His Majesty King Mongkut (Rama IV)

     Artist: E. Peyre Ferry  

     Technique: oil on canvas

     Size: 80 × 110 cm.

     Period: Rattanakosin era, 1856 in the reign of King Mongkut (Rama IV) 

     Detail: A portrait of His Majesty King Mongkut (Rama IV) which was painted by Mr. E. Peyre Ferry (a foreign artist), is considered as the earliest clue of person portrait ever found in a country. This portrait is an evidence that marked the beginning of Siamese court's favor on western art, especially on the art of portraiture. Western art favor in Siamese court is also regarded as a result of royal policy on obtaining western sciences and knowledge, in order to modernise the country on the first phase, right after commercial treaty was made upon His Majesty reign.

(จำนวนผู้เข้าชม 389 ครั้ง)