...

พระเก้าอี้พับ ไม้พนักเก้าอี้จำหลักรูปมังกรและสิงโต

     พระเก้าอี้พับ ไม้พนักเก้าอี้จำหลักรูปมังกรและสิงโต

     ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ (๒๐๐ ปีมาแล้ว)

     ไม้ลงรักปิดทอง หนังสัตว์

     ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สมบัติเดิมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

     พระเก้าอี้พับ ที่ประทับทำด้วยหนัง กลางพนักมีนวมหนังสำหรับรับพระปฤษฎางค์เมื่อเอนพระองค์ลงพิง พระเก้าอี้นี้ใช้เข้าในกระบวนเสด็จพระราชดำเนิน สำหรับการฉุกเฉินที่เจ้าพนักงานไม่ได้ทอดพระแท่นที่ประทับ เมื่อต้องทรงยืนอยู่นานเจ้าพนักงานจะเชิญพระเก้าอี้เข้าไปทอดถวายแทน ตลอดทรง ใช้ในคราวเสด็จงานพระราชสงคราม

(จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง)