...

ชามฝาลายน้ำทองเรื่องพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร

    ชามฝาลายน้ำทองเรื่องพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร 

    บนฝามีตัวหนังสือเขียนว่า “พระอไภย ” และที่ก้นชามมีตัวหนังสือเขียนว่า “อยางจินพุก” ชามฝาชุดนี้นำเข้าโดยพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (พุก โชติกะพุกกณะ) ราวปลายรัชกาลที่ 4  

    อยางจินพุก เป็นชื่อทางการของห้าง Jin Tang Fu Ji หรือ กิม ตึ๋ง ฮก กี่ ของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (พุก) ผู้สั่งเครื่องถ้วยชุดพิเศษนี้เข้ามาในสยาม อันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงให้พ่อค้าชาวจีนสามารถเป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายเครื่องถ้วยตามห้างต่างๆ ในกรุงเทพฯ    ชามฝานี้เดิมเป็นสมบัติของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบูรฉัตร หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร มอบให้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2527 ปัจจุบันจัดแสดงใน ห้องเครื่องถ้วยในราชสำนัก พระที่นั่งวสันตพิมาน (ล่าง) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง)