...

กรอบรูปประดับมุกลายอัฏฐพิธมงคล

    รัตนโกสินทร์ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๕ หรือประมาณ ๑๐๐ ปีมาแล้ว

    ไม้ลงรักประดับมุก

    สูง ๓๙ เซนติเมตร กว้าง ๒๙.๕ เซนติเมตร

    จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประทานยืม

    กรอบพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประดับมุกด้วยลวดลาย อัฏฐพิธมงคล หรือ มงคล ๘ ประการ ได้แก่ ๑. อุณหิส หรือ กรอบหน้า ๒. คทา หรือ กระบอง ๓. สังข์ ๔. จักร ๕. ธงชัย ๖. อังกุศ หรือ ขอช้าง ๗. โคอุสภ ๘. กุมภ์ หรือ หม้อน้ำ สัญลักษณ์ของมงคล ๘ ประการนี้เป็นความเชื่อที่คนไทยแต่โบราณได้รับคติมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดู โดยสิ่งที่เป็นมงคลทั้งแปดนี้ มีความสัมพันธ์เนื่องในพระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์

    โคอุสภ หรือเรียกว่า โคอุสุภราช หมายถึง วัวตัวผู้ ปรากฎในกรอบรูปเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในอัฏฐพิธมงคล มงคล ๘ ประการ โดย โคอุสภเป็นพาหนะของพระอิศวร มีลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ กายสีดำ มีด่างสีขาว ๗ แห่งด้วยกัน คือบริเวณกลางหน้าผากเป็นรูปใบโพธิ์ บริเวณปลายเท้าทั้ง ๔ เท้า และบริเวณปลายหางและที่หนอก

    ปัจจุบันกรอบรูปนี้จัดแสดงในห้องเครื่องมุก พระที่นั่งพรหมเมศธาดา (ชั้นล่าง) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

(จำนวนผู้เข้าชม 159 ครั้ง)