...

จิตรกรรมพระปฐมสมโพธิกถา ตอนประสูติ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ (๒๐๐ ปีมาแล้ว)

         จิตรกรรมพระปฐมสมโพธิกถา ตอนประสูติ

         ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ (๒๐๐ ปีมาแล้ว)

         สีฝุ่น ปิดทอง

         สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดให้วาดบนผนังด้านในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล

         จิตรกรรมผนังรักแร้ (ส่วนที่ผนังกับผนังจดกันเป็นมุมฉาก) มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เล่าเหตุการณ์ประสูติในลุมพินีวัน พระนางสิริมหามายาทรงเหนี่ยวกิ่งต้นสาละด้วยพระหัตถ์ซ้าย รายล้อมด้วยข้าราชบริพารฝ่ายใน สตรีเหล่านี้อยู่ในวงล้อมผ้าม่านซึ่งกั้นระหว่างฝ่ายหน้าและฝ่ายใน เหนือฉากพระนางสิริมหามายามีพระประสูติกาล วาดภาพเหล่าเทพยดา โดยพระอินทร์เชิญพานทองรองรับพระโพธิสัตว์ และพระพรหมกั้นพระกลดถวายพระโพธิสัตว์ เพื่อแสดงว่าเมื่อประสูติจากพระครรภ์แล้วมิได้ถึงพื้นโดยทันที แต่มีเทพยดามารับก่อน

(จำนวนผู้เข้าชม 528 ครั้ง)