...

โต๊ะเงินพร้อมชามฝาเงินเกลี้ยงสลักลายที่ขอบ (สำรับอาหาร)         ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ (ประมาณ ๑๐๐ ปีมาแล้ว)

         เงิน สูง ๑๗.๕ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๙ เซนติเมตร

         นางสาวจวงจันทร์  สิงหเสนี มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในนามของคุณหญิงนครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี) เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

โต๊ะ คือ ภาชนะมีเชิงสูงรูปคล้ายพาน มีพื้นตื้นสำหรับวางหรือใส่สิ่งของ ต่างกับพานที่ปากมีขอบแบนกว้าง  โต๊ะจำแนกเป็นขนาดต่าง ๆ  โต๊ะขนาดใหญ่ใช้จัดสำรับอาหารคาวหวาน เรียกว่า “โต๊ะเท้าช้าง” โต๊ะขนาดเล็กใช้สำหรับรองสิ่งของต่างๆ เช่น กาน้ำ หรือล่วมหมาก  

         โต๊ะเงิน (โต๊ะเท้าช้างเงิน) ขอบโต๊ะหยักโค้งตกแต่งลายสองชั้น  ชั้นบนฉลุลายก้านต่อดอกชั้นล่างตอกลายเม็ดไข่ปลา  ตกแต่งริมขอบด้วยเส้นนูน  เกี้ยวเอวพานและเชิงเกลี้ยงไม่สลักลาย  เชิงฉลุโปร่งลายกระจังคว่ำ  เหตุที่เรียกว่าโต๊ะเท้าช้าง คงเนื่องด้วยเชิงโต๊ะมีสันฐานคล้ายกับเท้าของช้าง  นอกจากนี้คำว่า “เท้าช้าง”  ยังหมายถึง ขา (เชิงโต๊ะ) ที่มีขนาดใหญ่ได้อีกด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 482 ครั้ง)