...

พระบรมรูปพระบาทสมเด็ตพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

          พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปูนปลาสเตอร์ พิมพ์จำลองจากพระบรมรูปหล่อ  ซึ่งประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดร  พระบรมรูปองค์นี้จำลองเมื่องานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประดิษฐานไว้ในบุษบกมุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับราษฎรสดับปกรณ์อุทิศถวายพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณ  เมื่อตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครในรัชกาลที่ ๗  จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ ในหมู่พระวิมาน  พระราชวังบวรสถานมงคล  จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๑๐ จึงเคลื่อนย้ายมาประดิษฐานในพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย  และประดิษฐานในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย ปัจจุบันเก็บรักษาในคลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

        
 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 4203 ครั้ง)