...

"ตุ๊กตาสังคโลกรูปบุคคล จากแหล่งเรือจมกลางอ่าวไทย"
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี นำเสนอโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ "ตุ๊กตาสังคโลกรูปบุคคล จากแหล่งเรือจมกลางอ่าวไทย"
แหล่งเรือจมกลางอ่าว เป็นแหล่งเรือจมที่พบโบราณวัตถุกว่าหมื่นชิ้น การค้นพบนั้นเริ่มจากกองทัพเรือได้ยึดโบราณวัตถุจากเรือลักลอบงมหาโบราณวัตถุชื่อเรือออสเตรเลียไทด์ โบราณวัตถุของกลางที่ได้จากการจับกุม ประกอบด้วย เครื่องสังคโลกจากเตาสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย จำนวนประมาณ 6,525 รายการ เครื่องปั้นดินเผาจากเตาแม่น้ำน้อย อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวนประมาณ 3,425 รายการ เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตใน ประเทศเวียดนาม จำนวน 329 รายการ เครื่องถ้วยจีนจำนวน 5 รายการ ปืนใหญ่ขนาดเล็กที่ใช้มือถือ 3 รายการ
ในกลุ่มเครื่องสังคโลกจากเตาสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย มีประติมากรรมลอยตัวรูปบุคคล ทำจากดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบผิว จำนวน 3 รายการ รายการที่ 1 เป็นประติมากรรมรูปบุคคลนั่งอยู่บนแท่น ขนาดสูง 28.00 เซนติเมตร ลักษณะแต่งกายแบบเซียนของจีน สองมืออุ้มนกหรือไก่ประคองไว้ที่หน้าอก ประติมากรรมรูปนี้ภายในกลวง และที่บนศีรษะเปิดออกเป็นช่อง
อีก 2 รายการเป็นตุ๊กตาสังคโลกรูปสตรีเปลือยอก ขนาดสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ลักษณะปั้นแบบลอยตัวนั่งพับเพียบ มือซ้ายวางไว้ที่หน้าตัก มือขวาประคองก้นภาชนะที่แบกไว้บนไหล่ขวา
ประติมากรรมรูปบุคคลทั้ง 3 รายการ ที่พบในแหล่งเรือจมกลางอ่าวไทยนั้น ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์และประโยชน์ใช้สอย สันนิษฐานว่าเป็นรูปเคารพและวัตถุที่เกี่ยวเนื่องทางความเชื่อ
อ้างอิง
1. ปริวรรต ธรรมปรีชากร,สว่าง เลิศฤทธิ์ และกฤษฎา พิณศรี,ศิลปะเครื่องถ้วยในประเทศไทย (กรุงเทพ : โอสถสภา,2539)
2.กรมศิลปากร.ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีไทย.ผู้เขียนและเรียบเรียง นายเอิบเปรม วัชรางกูร : สำนักพิมพ์สมาพันธ์ จำกัด,2544

(จำนวนผู้เข้าชม 287 ครั้ง)