...

กิจกรรมฟังเทศน์ ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ
กรมศิลปากรรับเป็นเจ้าภาพในกัณฑ์ที่ ๒ “กัณฑ์หิมพานต์” ซึ่งมีรองอธิบดี
 
นางประนอม  คลังทอง และนายสตวัน  ฮ่มซ้าย ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม เข้าร่วมในพิธีฟังเทศน์      เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

(จำนวนผู้เข้าชม 1118 ครั้ง)