...

ตัวอย่างข้อมูล : กองทัพบก ช่อง ๕ รับมอบหนังสือที่ระลึกจากกรมศิลปากร

พลเอก กิจพันธ์ ธัญชวนิช รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง ๕ รับมอบหนังสือที่ระลึกจากกรมศิลปากร เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ ๕๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง ๕ สนามเป้า

(จำนวนผู้เข้าชม 1179 ครั้ง)