...

การประชุมคณะผู้บริหารกรมศิลปากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558
การประชุมคณะผู้บริหารกรมศิลปากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558
การประชุมคณะผู้บริหารกรมศิลปากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ครั้งที่ 1/2558
 
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 9.30 น. นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร และคณะผู้บริหารกรมศิลปากรร่วมประชุมผู้บริหาร
กรมศิลปากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร เช่น การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 
โดย : กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ  สำนักบริหารกลาง

(จำนวนผู้เข้าชม 828 ครั้ง)