...

กรมศิลปากรร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
กรมศิลปากรร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
กรมศิลปากร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
 
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 19.00 น. กรมศิลปากรร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดี
กรมศิลปากร ผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ร่วมสวดพิธีธรรมบำเพ็ญกุศลพระศพ อย่างพร้อมเพรียงกัน
 
ข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ  สำนักบริหารกลาง
เอื้อเฟื้อภาพ : สำนักหอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 849 ครั้ง)