...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
กรมศิลปากรประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่ กรมศิลปากร สำนักบริหารกลาง กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๑๗๕๙
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 1250 ครั้ง)