ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายสำเนาและเย็บเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๘๒๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้าชม 483