รายการกรมศิลป์...อยากเล่า ตอน โบราณวัตถุ ที่จัดแสดงในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน
จำนวนผู้เข้าชม 840

Keywords: