งานมุทิตาจิต ครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ - นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลป์
วันที่ประกาศ : 12/07/2562 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 840

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ น.นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นำนายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และนายสุวิชญ์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เข้าสักการะพระพุทธสิหิงค์ ในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ และศาลเจ้าพ่อหอแก้ว ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
   วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ น.นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นำนายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และนายสุวิชญ์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เข้าสักการะพระพุทธสิหิงค์ ในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ และศาลเจ้าพ่อหอแก้ว ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
          จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน งานมุทิตาจิต ในวาระครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี ของนายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และนายสุวิชญ์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร โดยมีพระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) ทั้งนี้มีอดีตผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมศิลปากร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมศิลปากร ร่วมพิธีด้วย