เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๒ : เกษตรศาสตร์ 8 : Kasetsart
จำนวนผู้เข้าชม 1070

เกษตรศาสตร์  8 : Kasetsart
 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๒

          เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๒ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๕๐๙ ทรงพระกรุณาปรดเกล้าฯ  ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องถวายและพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำออกบรรเลงครั้งแรกในวันทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีสากลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙ อีกทั้งยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารเย็นแก่ อาจารย์ ข้าราชการ นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย

 

Royal composition Number 42

          The forty-second royal musical composition was written in 1966. His Majesty tasked Professor Dr. Prasert Na Nagara to work on the lyrics to be granted as the theme song for Kasetsart University. It was performed for the first time on the day his Majesty joined the Kasetsart University Band at Amphonsathan Throne Hall, Dusit Palace on 17 December 1966. His Majesty also graciously hosted a dinner for faculty members, officials and students on the occasion.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.