เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๙ : ลมหนาว: Lom Nao (Love in Spring)
จำนวนผู้เข้าชม 1810

ลมหนาว: Lom Nao (Love in Spring)

 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๙

          เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่๑๙ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษทรงพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๗ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล  ณ อยุธยา ประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวาย

 

Royal Composition Number 19

          The nineteenth royal musical composition was written in 1954, with English lyrics by His Royal Highness Prince chakrabhand Pensiri. It was granted to be performed for the first time at the annual fair of the British University Alumni Association under the Royal Patronage at Ambara Dance Hall on Saturday, 6 February 1954. His Majesty later requested Thanpuyin Somroj Swasdikul Na Ayudhya to present him with the Thai relics for the tune.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.