เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๒ : Can’ you Ever See
จำนวนผู้เข้าชม 786

Can’ you Ever See

 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๒

          เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๒ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษและทรงพระราชทานให้นำออกบรรเลงในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนลุมพินี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๘ เพลงพระราชนิพนธ์นี้ไม่มีคำร้องภาษาไทย

 

Royal composition Number 22

          The twenty-second royal musical composition was written in 1955, with English lyrics by His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri. It was granted to be performed in the annual fair of the British University Alumni Association under the Royal Patronage at Lumbini Dance Hall on Saturday, 12 February 1955. This royal composition has no Thai lyrics.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.