เพลงพระราช นิพนธ์ลำดับที่ 37 : ในดวงใจนิรันดร์: Nai Duang Chai Niran(Still on My Mind)
จำนวนผู้เข้าชม 431

ในดวงใจนิรันดร์: Nai Duang Chai Niran(Still on My Mind)
 

เพลงพระราช นิพนธ์ลำดับที่ 37

          เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 37 ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเป็นเพลงแรก ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวาย

 

Royal Composition Number 37

          The thirty-seventh royal musical composition was written in 1965. It was the first tune to which His Majesty wrote the English lyrics himself. He later asked Professor Dr. Prasert Na Nagara to write the Thai lyrics.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.